Spotkania informacyjne –sesja luty 2020 (bez testu próbnego!)

GZ B1 i B2
18.01.2010, godz. 11.00 – English Unlimited, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Klonowa 1, IV.p

GZ C1 i C2:GDS
25.01.2010, godz. 11.00 – English Unlimited, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Klonowa 1, IV.p