Patronat

Patronat Centrum Egzaminacyjnego Goethe-Institut

W ramach patronatu proponujemy Państwu:

Szczegóły patronatu i współpracy chętnie omówimy podczas spotkania u Państwa w szkole.

Przy zebraniu min. 10 uczniów chętnych do zdania dowolnego egzaminu Goethe-Institut istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminów u Państwa w szkole (na terenie woj. pomorskiego).

Warunkiem są:

Szkoły i instytucje objęte patronatem Centrum Egzaminacyjnego
Goethe-Institut English Unlimited:

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Gdańskie Gimnazjum „Lingwista” im. Hymnu Narodowego w Gdańsku

Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów w Gdyni

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Nasza Szkoła” z Przedszkolem w Gdańsku

Podstawowa Szkoła i Gimnazjum GEDANENSIS w Gdańsku

WNS Global Services Ltd. w Gdyni

Zespół Kształcenia Podstawowego in Gimnazjalnego nr 12 w Gdańsku

Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomiczne w Gdyni

Zespół Szkół nr 11, Gimnazjum nr 16 w Gdyni

Zespół Szkół Ogólnokształcące nr 5, IV Liceum Ogólnokształcące im. Marynarzy Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie

Zespół Szkół Publiczne w Kaliskach

XX. LO im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku

Gimnazjum nr 11 im. Obrońców Westerplatte w Gdańsku

II Podstawowo-Gimnazjalny Zespół Szkół Społecznych STO w Gdańsku

Samorządowe Gimnazjum im Jana Pawła II w Bolszewie

Towarzystwo Edukacyjne „Vizja” w Gdańsku

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku

Zespół Szkół Informatycznych w Słupsku

Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdyni im. Stefana Żeromskiego

Szkoła Podstawowa w Wejherowie nr 8 im. Martyrologii Piaśnicy

I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni im. Zasłużonych ludzi morza