COVID-19

Egzaminy Goethe-Institut z powodu COVID-19 odbędą się w zmienionych terminach we wrześniu i grudniu 2020 r.
Wszyscy kandydaci, którzy zapisali się na egzaminy, otrzymają drogą mailową informację o dniu i godzinie egzaminiu.
Egzaminy odbędą się w szkole językowej English Unlimited przy ul. Klonowej 1 .(4. piętro) w Gdańsku Wrzeszczu.
Tydzień przed egzaminem prześlemy oświadczenia i informację o podjętych środkach ostrożności związanych z COVID-19. Kierujemy się wytycznymi dot. przeprowadzania egzaminów, które znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.